Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da o njegovi porabi soodločajo občanke in občani. Sami predlagajo projekte in določijo, kateri so najnujnejši in bi največ prispevali k izboljšanju kakovosti bivanja v skupnosti.

Kako deluje?

1

ZBIRANJE PREDLOGOV
22. 4.–6. 5. 2024

Občanke in občani oddajo predloge projektov med 22. 4. 2024 in 6. 5. 2024. Posamezen predlog projekta mora biti pripravljen v skladu z navodili, njegova vrednost pa ne sme biti višja od 5.000,00 EUR z DDV. Predlog lahko oddate preko spletnega portala .

2

PREGLED PREDLOGOV
7. 5.-31. 5. 2024

Vse oddane predloge pregleda komisija, ki vsak oddan predlog finančno ovrednoti in preveri, če je izvedljiv, skladen z zakonodajo, znotraj geografskega območja in časovnice izvajanja participativnega proračuna ter v skladu z pravili glede vrednosti predlogov. Komisija lahko podobne predloge združi.

3

GLASOVANJE
1. 6.-15. 6. 2024

Glasovanje bo izvedeno med 1. in 15. 6. 2024 prek spletnega portala. Sodeluje lahko vsak prebivalec ali prebivalka s stalnim bivališčem v Občini Trebnje, ki je dopolnil/-a 15 let. Vsak občan bo lahko glasoval za en projektni predlog.

4

RAZGLASITEV REZULTATOV
Julij 2024

Po končanem glasovanju bo občina preverila rezultate in razglasila projekte, ki so bili izbrani.

5

SPREMLJANJE IZVEDBE

Vsi zmagovalni projekti bodo vključeni v proračun Občine Trebnje in izvedeni v letu 2024. V tej fazi cikla participativnega proračuna bomo skrbeli za ažurno obveščanje o napredovanju projektov ter sprotno posodabljanje njihovega statusa.