Predlagaj!

Svoj predlog o porabi participativnega dela proračuna lahko oddaš od 22. aprila do 6. maja 2024.

Kakšen je proračun?

Participativnemu proračunu je namenjenih 50.000,00 EUR  proračunskih sredstev občine za leto 2024. Vrednost posameznega predloga je omejena na 5.000,00 EUR.

Kakšen naj bo predlog?

Biti mora izvedljiv v tekočem proračunskem obdobju, skladen z zakonodajo in v pristojnosti občine. Vse predloge glede na te kriterije oceni posebna komisija, ki jo imenuje županja.

In če vse štima?

Če tvoj predlog ustreza kriterijem, se o njegovi izvedbi neposredno odločijo občanke in občani z glasovanjem v naslednji fazi participativnega proračuna.

Glasuj!

Med 1. in 15. junijem 2024 boš odločal/-a o porabi 50.000 EUR proračunskih sredstev Občine Trebnje.

Kaj?

Med vsemi oddanimi predlogi izbereš tiste, za katere si najbolj želiš, da bi bili uresničeni.

Kdo?

Glasoval bo lahko vsakdo s stalnim prebivališčem v občini Trebnje, star/-a vsaj 15 let.

Kako?

Glasovanje bo potekalo med 1. in 15. junijem 2024 prek spletnega portala.

Spremljaj

Ko bo glasovanje o projektih zaključeno, bodo vsi izglasovani predlogi prešli v fazo implementacije.

Za izvajanje izglasovanih projektov je odgovorna Občina Trebnje. Vsi izglasovani projekti bodo vključeni v proračun Občine Trebnje in izvedeni v letu 2024. V tej fazi cikla participativnega proračuna bomo skrbeli za ažurno obveščanje o napredovanju projektov, postopek implementacije projektov pa bomo dokumentirali tudi z vizualnimi materiali.


Predlogi (10)